Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Mường Hoa về việc “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Hoa (nhiệm kỳ 2020 - 2023)”. Sáng ngày 28/02/2020, tại Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Sử Pán, chi bộ Trường Tiểu học Sử Pán đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội, có đồng chí Tẩn A Sinh – Chủ tịch hội đồng – phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa, cùng các đồng chí Đảng viên của Chi bộ cũng có mặt tham dự đại hội.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân 2020, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Mường Hoa về việc “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Hoa (nhiệm kỳ 2020 - 2023)”. Sáng ngày 28/02/2020, tại Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Sử Pán, chi bộ Trường Tiểu học Sử Pán đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội, có đồng chí Tẩn A Sinh – Chủ tịch hội đồng – phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa, cùng các đồng chí Đảng viên của Chi bộ cũng có mặt tham dự đại hội.

Đại hội Chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình. Mở đầu là nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca.

Tiếp đến là bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Thư ký đại hội. Đại hội đã thống nhất 100% số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 02 đồng chí: đ/c Nguyễn Viết Thuyết và đ/c Nguyễn Đăng Chí; Thư ký đại hội gồm 01 đồng chí: Đinh Thị Thu Hà

 

Đ/c Nguyễn Viết Thuyết – Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Thay mặt cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Nguyễn Đăng Chí – phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã Mường Hoa công tác lãnh đạo của Chi bộ đã có nhiều kết quả tiến bộ vượt bậc, công tác phát triển Đảng và xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh của các tổ chức đoàn thể nhà trường.

Với số lượng cán bộ đảng viên là 7 đồng chí đảng viên (trong đó có 6 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), 100% đảng viên trong Chi bộ là cán bộ giáo viên nhà trường. Chi bộ đã củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng từ đó chất lượng của cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên, sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ngày được củng cố và nâng cao. Trong những năm qua Chi bộ nhà trường được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Mường Hoa về việc đầu tư cơ sở vật chất các trang thiết bị dạy học, việc huy động trẻ em ra lớp, công tác phát triển phát triển Đảng.

Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, năng đông, sáng tạo trong việc chỉ đạo điều hành. hệ thống Chính trị được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên các đoàn thể được bố trí sắp xếp, phân công công việc hợp lý, trình độ, năng lực chuyên môn từng bước được nâng cao. Tư tưởng chính trị đội ngũ được giữ vững, ổn định, thường xuyên có tư duy, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Đ/c Nguễn Đăng Chí trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội

Nổi bật là huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Đã duy trì vững chắc kết quả PCGDTH, PCGDTH ĐĐT. Đồng thời có kế hoạch tiếp nối cho từng giai đoạn với những biện pháp tích cực. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhà trường luôn đi đầu gương mẫu thi đua dạy tốt, học tốt, có nhiều chuyên đề, sáng kiến đổi mới công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ Trường Tiểu học Sử Pán tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới giáo dục, phấn đấu kết nạp từ 1-3 đảng viên; tiếp tục duy trì, củng cố chất lượng học sinh đại trà, chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng bền vững, phát huy số lượng, chất lượng học sinh năng khiếu; tăng cường đầu cơ sở vật chất xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Viết Thuyết – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 2020 Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023

Cấp uỷ, Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, phục tùng sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt công tác do Đảng ủy và ngành phân công. Mỗi đồng chí đã kết hợp hài hòa trách nhiệm trong lĩnh vực công tác chính quyền và trách nhiệm Cấp ủy viên; luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong đơn vị, rèn luyện nâng cao chất lượng công tác.

Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời chủ động và có hiệu quả. Hàng năm Chi bộ đều đạt “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Đ/c Nguyễn Viết Thuyết trình bày báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ trong nhiệm kỳ

Chi bộ coi trọng công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ, xây dựng thôn bản vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo chi bộ 12 theo đúng chức năng nhiệm vụ. Vì vậy, nhiệm kỳ qua Ban Chi uỷ chi bộ đã xác định tốt tư tưởng, nhận thức và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp uỷ, chính quyền xã giao cho.

Cấp ủy thường xuyên phối hợp với Các đoàn thể, ban tổ chuyên môn để tham mưu với Ban lãnh đạo về chủ trương và một số lĩnh vực công tác của ngành, công tác tổ chức và phân nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Phát huy tốt năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên nên chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Trong nhiệm kỳ đã cử 10 giáo viên học lớp chuẩn hóa Đại học nâng cao tay nghề. Hàng năm cán bộ giáo viên được xếp loại công chức loại Tốt, Khá đạt 92%.

Tại Đại hội có rất nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ, Đ/c Tẩn A Sinh – Chủ tịch hội đồng – phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được. Đồng chí đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo của chi bộ trong từng hoạt động, trong công tác giáo dục chính trị, trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt đồng chí định hướng giao nhiệm vụ cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên, những giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ.

Đ/c Tẩn A Sinh phát biểu tại Đại hội

Trong không khí nghiêm túc phần bầu cử đã diễn ra với tinh thần dân chủ. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống mẫu mực trong sáng, có uy tín đối với tập thể trong đơn vị và được phụ huynh, nhân dân địa phương tín nhiệm. 

 

Đại hội nhất trí 100% kết quả biên bản kiểm phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới và biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trường Tiểu học Sử Pán gồm 2 đồng chí: Nguyễn Viết Thuyết – Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; Nguyễn Đăng Chí – phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ. Các đồng chí được bầu vào Chi ủy, BT, PBT có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của chi bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết chi bộ đã đề ra.

Đ/c Tẩn A Sinh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ 12 trường TH Sử Pán

Tại Đại hội, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua, thể hiện sự quyết tâm của Đảng viên toàn Chi bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Đ/c Đinh Thị Thu Hà thông qua Nghị quyết đại hội

Kết thúc Đại hội là nghi lễ chào cờ bế mạc

Sau một buổi làm việc khẩn trương, đúng quy định, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ trong năm 2020 còn hết sức nặng nề, song với thành công của Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Sử Pán nhiệm kỳ 2020-2023 bước đầu đã thể hiện sức mạnh ý chí, nhiệt huyết và trí tuệ của tập thể, của sự đoàn kết thống nhất cao, Chi bộ quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra, xây dựng Trường Tiểu học Sử Pán phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Vân Anh