Ngày 21/11/2019, BGD&ĐT ban hành QĐ số 4507/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt danh mục sách SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT từ năm học 2020 - 2021.

Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT năm 2018

        Trong chương trình GDPT 2018 sẽ có những thay đổi về tên môn cũng như nội dung của từng bộ SGK các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc như sau: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm. Chính vì sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu cho các trường cũng như các đồng chí giáo viên trên cả nước phải có những nghiên cứu kĩ lưỡng về phương pháp cũng như cách thức sao cho phù hợp với từng bộ SGK và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

          Xác định được những yêu cầu trên, ngay khi có hướng dẫn của PGD&ĐT. Mặc dù đang trong thời gian học sinh nghỉ để phòng dịch nCoV-19, bên cạnh công tác trực làm vệ sinh và tuyên truyền ngừa dịch bệnh thì Ban giám hiệu trường PTDTBT TH Bản Hồ cùng với tổ Chuyên môn, các đồng chí giáo viên trong toàn trường đã kịp thời tổ chức nghiên cứu các bộ SGK mới của lớp 1 để đưa ra các phương pháp cũng như hướng tiếp cận sao cho phù hợp với từng phân môn.

          Sản phẩm sau nghiên cứu sách

Nghiên cứu Ngày 1

Nghiên cứu ngày 2

Nghiên cứu ngày 3

Kết quả nghiên cứu