Ngày 04/9/ 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông tư 27/2020/TT- BGDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Ngày 30/10/2020, trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ tổ chức tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 27/2020/ TT – BGDĐT cho toàn bộ CB,GV nhà trường do đồng chí Nông Thị Thanh Nga – Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

      Mục đích tập huấn triển khai các nội dung đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27, trong đó trọng tâm là lớp 1.

      Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học đã có hiệu lực đối với đánh giá học sinh lớp 1. Sau ngày tổ chức tập huấn, thời gian sắp tới BGH và TCM tiếp tục kiểm  tra, tư vấn, giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện./.

       Một số hình ảnh buổi tập huấn

Đ/c Nông Thị Thanh Nga - PHT nêu rõ các quy định về cách đánh giá học sinh Tiểu học
Nhãn

GV nêu các ý kiến thảo luận về TT27
Nhãn