Nói không với rác  là một vấn đề không chỉ một cá nhân hay tập thể hưởng ứng mà nó cần được nhân rộng hơn nữa, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ngày 05/10/2020, Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại trường học cũng như tại nơi ở. Tại buổi tuyên truyền, các bạn học sinh đã được cô Nguyễn Ánh - TPTĐ chia sẻ và giải thích một cách dễ hiểu về việc phân loại rác thải và được thực hành phân loại rác thải bằng những trò chơi thú vị.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Kết thúc buổi tuyên truyền các bạn học sinh đã hứa mỗi bạn học sinh của trường PTDTBT Tiểu học Bản Hồ sẽ là “Chiến binh Xanh” góp phần bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.