Căn cứ QĐ số 373/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra, nghiệm thu chất lượng lớp 1,5 và quả lý sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021.

      Ngày 15/4/2021 đại diện SGD&ĐT Lào Cai đã đến thăm và làm việc với nhà trường về công tác nghiệm thu lớp 1,5 và quản lý sử dụng thiết bị dạy học. 

      Một số hình ảnh buổi làm việc:

Đ/c Trần Minh Thu - trưởng phòng GDTH triển khai nội dung
Nhãn
Đ/c Đinh Văn Huân báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm học
Nhãn

       Sau khi nghe báo cáo cácđ/c trong đoàn đã tham quan và kiểm tra trực tiếp các nội dung theo quyết định, và đánh giá các mặt đã đạt được và tư vấn các yêu cầu mà nhà trường cần khắc phục và thực hiện trong thời gian tới.